Cơ sở hạ tầngs

Cơ sở hạ tầngs

Thông số kỹ thuật xe nâng

Loại xe nâng 55tấn Xe nâng 32tấn Xe nâng 8tấn Xe nâng 7tấn Xe nâng Xe nâng điện
Dài 11,855mm 9,385mm 5,237mm 4,955mm 3,277mm
Cao 5,600mm 5,510mm 2,780mm 2,540mm 2,320mm
Rộng 4,150mm 3,410mm 2,230mm 2,156mm 1,3500mm
Tổng trọng lượng 64,820kg 44,400kg 12,500kg 10,520kg 3,052kg
Công suất định mức 360/2100 PS/RPM 302/2100 PS/RPM 110/2300 PS/RPM 110/2300 PS/RPM 14.0kw
Chiều cao nâng tối đa 5,000mm 4,000mm 4,800mm 4,550mm 3,000mm

Hình ảnh xe nâng

  • 55tấn Xe nâng

  • 32tấn Xe nâng

  • 8tấn Xe nâng

  • 7tấn Xe nâng

  • Xe nâng điện