Cơ sở hạ tầngs

Cơ sở hạ tầngs

Phòng sạch

Sự chia tách Kích cỡ Dụng cụ điều chỉnh độ ẩm Bộ lọc đầu tiên Thiết bị lọc nước
Clean room A 604 m² 1 6 1
Clean room B 3,164 m² 3 18 29
Clean room C 1,184.7 m² 2 14 10
Tổng 4,952.7 m² 6 38 40

Tính năng phòng sạch của H&P Inc.

Khi sử dụng dịch vụ kho sạch, chúng tôi áp dụng các tính năng của trang thiết bị để duy trì nhiệt độ 23℃, độ ẩm 50% (± 5), mức bụi dưới 1.000 hạt hoặc thấp hơn Tiêu chuẩn thiết kế: thấp hơn 10.000 hạt/ 0.5㎛ Tiêu chuẩn bảo trì: Ít hơn 1.000 lớp / 0.5㎛ độ sạch sẽ

Hình ảnh phòng sạch

  • Phòng sạch A

  • Phòng sạch B

  • Phòng sạch C