Giới thiệu

Các dự án nổi bật của công ty

Present

2017

6.2017cung cấp dịch vụ logistics trang thiết bị dự án A4 cho công ty S
5.2017thành lập chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc
3.2017đạt huy chương giải thưởng an toàn tại diễn đàn môi trường an toàn của công ty S
1.2017cung cấp dịch vụ logistics trang thiết bị cho công ty S

2016

12.2016cung cấp dịch vụ logistics cho nhà máy LCD thế hệ thứ 7 của công ty S
11.2016cung cấp dịch vụ logistics trọn gói “one stop” nhà máy thứ 2 CA LCD cho công ty L
10.2016cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế máy móc thiết bị L5PH2 cho công ty S
9.2016thành lập văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông và Nhật Bản
8.2016cung cấp dịch vụ logistics trang thiết bị khu A2 Display cho công ty S
3.2016thành lập văn phòng chi nhánh tại Việt Nam
1.2016hợp tác và cung cấp dịch vụ logistics trang thiết bị khu A3 cho công ty S

2015

12.2015cung cấp dịch vụ vận chuyển trang thiết bị LCD Module cho công ty S
6.2015Thành lập công ty H&P logis