Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

H&P Logis Inc. được tổ chức như một trung tâm điều khiển chiến lược kinh doanh, 3 bộ phận kinh doanh, 2 văn phòng chi nhánh tại Hàn Quốc, 4 văn phòng chi nhánh ở nước ngoài để xây dựng một mạng lưới toàn cầu có thể cung cấp dịch vụ logistics trọn gói “one stop” một cách hiệu quả chuyên về lĩnh vực bán dẫn, LCD / OLED, Hóa sinh, năng lượng mặt trời, Chăm sóc sức khoẻ y tế, triển lãm, thiết bị máy móc quân sự và vận tải hàng hóa đặc biệt'