Lĩnh vực kinh Doanh

Cung cấp dịch vụ logistics trọn gói “one stop” cho máy móc thiết bị chính xác

Dịch vụ logistics cho thiết bị máy móc chính xác tại Hàn Quốc được khởi đầu vào năm 1996, và năm 1999 dịch vụ logistics trọn gói giảm chấn đầu tiên giữa Nhật-Hàn đã được thực hiện, hiện nay các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm của H&P Logis Inc. sử dụng các thiết bị hiện đại để cung cấp dịch vụ logistic quốc tế khác biệt mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng. Cùng với sự chuyên nghiệp H&P Logis Inc. cung dịch vụ logistics với container kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, thiết bị giảm chấn để giảm ảnh hưởng từ bên ngoài và giảm chi phí cho khách hàng.

Quy trình dịch vụ logistics trọn gói “one stop” giữa Hàn Quốc – Trung Quốc - Nhật Bản

H&P Logis Inc. cung cấp dịch vụ logistics “one stop” trọn gói ổn định với các thiết bị giảm chấn và các container IHCCs để di chuyển từ nhà sản xuất đến địa điểm của khách hàng.